Det Biobaserede Samfund

Det Biobaserede Samfund

En af de største udfordringer de kommende år bliver overgangen fra et samfund baseret på fossile råstoffer til et samfund baseret på fornybare bioressourcer - også kaldet det biobaserede samfund. Dette gælder ikke kun for energiforsyningen, men i høj grad også for brugen af bæredygtige materialer, foder og fødevarer.

Ved at etablerer en teknologiplatform indenfor det biobaserede samfund, samles Teknologisk Instituts ekspertiser, aktiviteter og forsknings- og brancherelationer gennem hele værdikæden. Teknologisk Institut har en unik position nationalt og internationalt på området, da Instituttets divisioner er i besiddelse af viden, der dækker værdikæden fra fremskaffelse af specielle biomasser og restprodukter over transport og lagring til karakterisering og bioraffinering.

Biomasse

Vi processerer en række biomasser som træ, halm, restprodukter fra fødevareproduktion mv. Bliv inspireret til hvordan.

Teknologi

Vores laboratorier og pilotproduktionsanlæg tilbyder teknologier som forarbejder en biomasse bl.a. fermentering og ekstrudering.